ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Златитрап, общ. Родопи

ПГ 6 годишни "Патиланци"

 

Група "Патиланци" се състои от 23 деца

ПГ 6/9

II Група/14

 

Учители: г-жа Петя Георгиева Ганева

                 г-жа Даниела Костадинова Малинова

Помощник -възпитател: Юлия Иванова Огнярова

Работим по програма "Моите приказни пътечки" на издателсто КЛЕТ БГ.