ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Златитрап, общ. Родопи

Екип

Детската градина - "малкото училище -голямото начало"

Големия ден за малкия човек!

Екип към ДГ "Първи юни"

Той се състои от :

Директор: г-жа Снежана Петрова-Дафовска

Учители: Даниела Малинова , Десислава Търничкова,Милена Менкова, Петя Ганева

Помощник възпитатели- Гергана Стойчева, Юлия Огнярова,Юлия Писанова

Готвач: Магдалена Димитрова

Помощик-готвач:Константина Дечева

ЗАС: Юлия Черешарова

Медиценска сестра в яслена група: Цветана Найденова

Огняр: Васил Димитров