ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Златитрап, общ. Родопи

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2023 г. ДО 31.05.2024 г.

ПЪРВА ГРУПА

ДГ „Първи юни”

  

  часови 

интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 -8.30

Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата,

дейности, организирани от детския учител/

8.30 -9.15

Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

9.15 -10.00

ОФПВ и ДФПВ-Педагогически ситуации,подвижни игри,творчески игри,

занимания по интереси и др.

10.00-10.20

Подкрепителна закуска

10.20– 11.45

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, дейности по избор на децата,

дейности, организирани от детския учител,  игри на открито, разходки

11.45 – 12.30

Обяд

12.30 – 15.15

Следобеден сън

15.15 – 15.30

ДФПВ-Подвижни игри

15.30 – 16.00

Подкрепителна закуска

16.00 – 18.30

ДФПВ-Дейности по избор на детето,дейности,организирани от

детския учител,изпращане на децата, игри

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2022 г. ДО 31.05.2023 г.

ВТОРА ГРУПА

ДГ „Първи юни”

 

 

часови 

интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата,

дейности, организирани от детския учител, индивидуална работа/

8.30 – 9.00

Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

9.00 – 10.00

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, подвижни игри, творчески игри,

занимания по интереси и др.

10.00 – 10.20

Подкрепителна закуска

10.20– 12.00

ОФПВ и ДФПВ-Педагогически ситуации, дейности по избор на децата,

дейности, организирани от детския учител, игри на открито, разходки,  и др.

12.00 – 12.30

Обяд

12.30 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30

ДФПВ-Подвижни игри

15.30 – 16.00

Подкрепителна закуска

16.00 – 18.30

ДФПВ-Дейности по избор на детето, дейности,

организирани от детския учител, изпращане на децата, игри .

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2022 г. ДО 31.05.2023 г.

ТРЕТА ПГ ГРУПА

ДГ „Първи юни”

 часови

 интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата,

дейности, организирани от детския учител, индивидуална работа/

8.30 – 9.00

Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

9.00 – 10.00

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, Подвижни игри, творчески игри,

занимания по интереси и др.

10.00 – 10.20

Подкрепителна закуска

10.20– 12.10

ОФПВ и ДФПВ-Педагогически ситуации, Дейности по избор на децата,

дейности, организирани от детския учител,  игри на открито,разходки и др.

12.10 – 12.40

Обяд

12.40 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.15

ДФПВ-Подвижни игри

15.15 – 15.40

Подкрепителна закуска

15.40 – 18.30

ДФПВ-Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата, наблюдения, творчески игри, игри с правила,

дейност по ателиета, разходки и др.

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2022 г. ДО 31.05.2023 г.

ЧЕТВЪРТА ПГ ГРУПА

ДГ „Първи юни”

 

 

часови 

интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор,

индивидуална работа и др. /

8.30 – 9.15

Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

9.15 – 10.00

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, игри, разходки и др.

10.00 – 10.20

Подкрепителна закуска

10.20– 12.30

ОФПВ и ДФПВ- Педагогически ситуации, игри, разходки,

наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.

12.30 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.15

ДФПВ-Подвижни игри

15.15 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 18.30

ОФПВ и ДФПВ-Дейности по избор на детето, изпращане на децата,

творчески игри,разходки и др.