ДГ "Първи юни"

Детска градина в с. Златитрап, общ. Родопи

 

Мисията на ДГ "Първи юни" село Златитрап е насочена към ранно формиране на мотиви за учене, гарантиращи трайно положително отношение към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рамките на взаимодействието между семейството и детската градина като институция, училището, общността и обществото като цяло.

За децата се грижат много добри професионалисти. Дейността в детската градина изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие.

 

Актуални новини и събития